เอาพลัง 200 วัตต์ไปกับคุณได้ทุกเวที แค่ 12,800 บาท